MeteorJS là một platform đang thu hút rất nhiều sự chú ý của giới phát triển web, với đặc điểm nổi bật là cho phép viết web app hoàn toàn bằng JavaScript từ back-end cho đến front-end, giao diện "reactive" (tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi phía server), có sẵn module quản lý người dùng và hệ sinh thái plugin rất phong phú...

Trong buổi training này, Thanh sẽ hướng dẫn sơ lược về MeteorJS thông qua một ứng dụng mẫu.

- Website MeteorJS: https://www.meteor.com/
- Source code của ứng dụng: https://github.com/naustudio/nau-jukebox
Trong buổi Chia Sẻ Ngày Thứ Sáu này, Long sẽ giải thích về một xu hướng không mới nhưng đang khá nổi của thế giới, đó là Internet of Things.

Ngoài ra, thông qua phần brainstorm và phần trình bày demo của Thanh và Thịnh, các bạn sẽ có được hình dung rõ hơn về IoT ở khía cạnh của nhà phát triển và biết được mình có thể bắt đầu thử nghiệm với IoT từ đâu.

Tham khảo thêm:
- Particle (tên mới của Spark): https://www.particle.io
- Arduino: http://www.arduino.cc/
- Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/
- Các sensors lập trình cho Arduino / Particle: http://www.adafruit.com/category/35


word cloud by wordle.net
This is a co-post from Thanh Tran's Blog.

From my own experiences working in small and large development teams, I learned that setting a baseline of skills and workflow know-how among the people in a technical team is as much important as the coding conventions.

Without a doubt, raising team members' skills (esp. juniors) to a standard will not only enhance collaboration (as they should know what others are doing) but also improve their productivity.

When forming up my front-end team at Nau Studio, I thought a lot about what are the most essential skills and technical knowledge which will become my team's baseline and focus of basic training.

Inspired by this popular article by Rebecca Murphey, A Baseline for Front-End Developers, I'm presenting Baseline for Modern Front End Developers (Not-Just-JavaScript edition) which is tailored to target juniors and more updated with latest trends:

Đọc thêm »In this tutorial, Thanh will explain what is Grunt and how to use it in Front End development process. This is part of Nau's development process.

Trong bài hướng dẫn này, Thanh sẽ giới thiệu về công cụ tự động hoá GruntJS và hướng dẫn cách sử dụng nó trong quy trình phát triển web front end.

Về GulpJS, chúng tôi sẽ có một bài hướng dẫn riêng về nó trong thời gian tới.This tutorial is part of Nau workflow training which discusses most basic settings of new front end project as well as usage of our standard code linters which help maintain code quality and readability.

Bài hướng dẫn này là một phần của loạt bài về quy trình phát triển Front End của Nâu Studio. Trong bài này, Thanh sẽ trình bày về các cài đặt căn bản của một dự án web front end. Mặc dù SublimeText được dùng để demo nhưng những cài đặt này hoàn toàn có thể áp dụng cho các IDE khác. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được tìm hiểu thêm về cách sử dụng các công cụ kiểm tra lỗi và cú pháp của JavaScript để giúp việc lập trình hiệu quả hơn.
The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is the transportation layer for the World Wide Web. Without it, the Web cannot not work as it is today.

We have been focusing too much on browsers and front end languages and taking HTTP for granted. However, with HTTP2 coming up, it will fundamentally change our way to optimize and prepare web contents served to the mass audience. We will cover HTTP2 in another session.

In this presentation, Mr Quy will talk the fundamental of nowadays standard HTTP 1.1 which is essential knowledge of web development.
JavaScript Design Patterns P.1 - Advanced JavaScript

Have you ever faced problems that appear commonly in your software design and looked for reusable, flexible and simple solutions that many famous developers have been applying to their projects? In software engineering, those are called design patterns.

Today, Mr. Quy’s going to help us understand about some common design patterns which offer developers ways to solve technical problems in JavaScript.

(Intro by Thinh Le)
Flexbox is a new layout model coming with CSS3 to control the complication of web layout. 

With old technique using CSS2, it is really hard to create a complicated layout, especially with dynamic content on different screen size. Using Flexbox, we can handle this task easier. Flexbox provides you many flexible options to arrange your content in any direction. Some advantages that Flexbox brings are:

  • Element can be laid out in any direction. 
  • Order of element in source code is not a problem any more. 
  • Dynamic content is displayed flexibly and nicely. 

Let's take a look at a presentation from a NAU's member for more information about the power of Flexbox.

Mặc dù Internet Explorer 8 là một trình duyệt đã lỗi thời, nhưng khi xuất hiện lần đầu tiên, nó đã có những tính năng rất tiến bộ tại thời điểm đó và một số đã được chuẩn hoá bởi W3C để trở thành một phần của HTML5 & CSS3.

Cho đến thời điểm hiện tại, IE8 vẫn còn được yêu cầu hỗ trợ bởi nhiều dự án website, đặc biệt là những website nhắm đến đối tượng người dùng tại doanh nghiệp và hành chính nơi mà máy tính làm việc rất được hạn chế cập nhật.

Chúng ta hãy xem những tính năng "HTML5" của IE8 là gì và cách sử dụng chúng để việc hiện thực trang web cho IE8 không còn đến nỗi quá thử thách như bạn nghĩ.

Trong bài thuyết trình này, Thắng sẽ giới thiệu 2 trong số những tính năng mới nhất của CSS, đó là Filters và Blend Mode. Hãy cùng xem với 2 tính năng này, CSS sẽ giúp website đạt được những hiệu ứng Photoshop mà không cần phải xử lý trước từ designer.

Video được ghi hình vào: 09/2014