A pseudo element example. Image by CSS Tricks
Trong CSS có một đặt tính ít được nhắc đến, nhưng chứa đựng rất nhiều tiềm năng, đó chính là các pseudo-element, cụ thể là 2 pseudo ::before ::after.

Bạn hãy cùng chúng tôi khảo sát cách dùng và những ứng dụng rất hay của pseudo-element trong bài hướng dẫn cụ thể và nhiều ví dụ thực tiễn này.
  • Người hướng dẫn: Trần Trọng Thanh
  • Xem thêm ứng dụng pseudo-element: http://css-tricks.com/pseudo-element-roundup/
  • Video (screen cast): http://youtu.be/5YZbPyfrBtc


Form và Input là những đối tượng cơ bản nhất của HTML để người dùng tương tác với một website. Từ thuở sơ khai của web, đây cũng là cách duy nhất để nhà quản trị thu thập dữ liệu do người dùng cung cấp và là cơ sở của những dạng website động có sử dụng cơ sở dữ liệu.

Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với Forms và Inputs đồng thời giới thiệu một số "best practice" khi gửi dữ liệu form thông qua cách truyền thống và AJAX.


jQuery là thư viện JavaScript rất đắc lực của lập trình viên giao diện, tuy nhiên việc lạm dụng hoặc viết không tối ưu sẽ dễ dàng làm cho website bị chậm và cản trở người truy cập.

Trong bài huấn luyện này, anh Quy sẽ hướng dẫn một vài kỹ thuật tối ưu tốc độ thực thi khi làm việc với những tiện ích trong jQuery.