Git là hệ thống quản trị phiên bản được sử dụng chính thức tại Nâu Studio. Nếu chúng ta nắm được Git hoạt động như thế nào, quy trình code và sự phối hợp giữa các lập trình viên tham gia cùng dự án sẽ diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn.

Ở buổi chia sẻ kiến thức gần đây tại Nâu Studio, +Phuong Vo, Lập trình viên (Senior) của công ty đã trình bày và thảo luận những nguyên tắc cơ bản của Git. Phần chia sẻ ngắn này mới chỉ giới thiệu phần nổi của hệ thống quản trị phiên bản phức tạp này về mặt commits và branches. Chúng tôi sẽ tiếp tục và cập nhật những bài thảo luận sâu hơn về Git tại các buổi chia sẻ tiếp theo.

Slide của bài thuyết trình: http://www.slideshare.net/phuongvohuy/basic-principles-of-git

(Dịch bởi: Thao Nguyen)In Nau Studio, Git is our official version control system. Knowing how it works will yield better coding workflow and collaboration effectiveness.

In our recent sharing session, +Phuong Vo, our Senior Developer discussed some of the basic principles of Git. This short session only scratched the surface of this sophisticated version control system in terms of commits and branches. More in-depth discussions will follow in upcoming sessions.

The slides: http://www.slideshare.net/phuongvohuy/basic-principles-of-git