Bạn lướt rất nhiều trang web mỗi ngày, nhưng có thể với vai trò là một người dùng, bạn sẽ không để ý đến những điều chúng tôi sắp trình bày dưới đây. Tuy nhiên, đối với những người sở hữu một website và dùng nó như một công cụ marketing hoặc bán hàng online, những số liệu thống kê sau đây có thể khiến bạn giật mình nhìn lại về trải nghiệm người dùng trên website của mình. 1. Cuộn trang liên tục (infinite scroll) giữ người dùng ở lại website lâu hơn. Bằng chứng là tỉ lệ người dùng thoát khỏi website của Time.com đã giảm 15% sau khi họ sử dụng cuộn trang liên tục cho website của mình.


Đọc thêm »