jQuery là thư viện JavaScript rất đắc lực của lập trình viên giao diện, tuy nhiên việc lạm dụng hoặc viết không tối ưu sẽ dễ dàng làm cho website bị chậm và cản trở người truy cập.

Trong bài huấn luyện này, anh Quy sẽ hướng dẫn một vài kỹ thuật tối ưu tốc độ thực thi khi làm việc với những tiện ích trong jQuery.
Leave a Reply