Trong bài thuyết trình này, Thắng sẽ giới thiệu 2 trong số những tính năng mới nhất của CSS, đó là Filters và Blend Mode. Hãy cùng xem với 2 tính năng này, CSS sẽ giúp website đạt được những hiệu ứng Photoshop mà không cần phải xử lý trước từ designer.

Video được ghi hình vào: 09/2014
Leave a Reply