Mặc dù Internet Explorer 8 là một trình duyệt đã lỗi thời, nhưng khi xuất hiện lần đầu tiên, nó đã có những tính năng rất tiến bộ tại thời điểm đó và một số đã được chuẩn hoá bởi W3C để trở thành một phần của HTML5 & CSS3.

Cho đến thời điểm hiện tại, IE8 vẫn còn được yêu cầu hỗ trợ bởi nhiều dự án website, đặc biệt là những website nhắm đến đối tượng người dùng tại doanh nghiệp và hành chính nơi mà máy tính làm việc rất được hạn chế cập nhật.

Chúng ta hãy xem những tính năng "HTML5" của IE8 là gì và cách sử dụng chúng để việc hiện thực trang web cho IE8 không còn đến nỗi quá thử thách như bạn nghĩ.
Leave a Reply