Regular Expression là công cụ để xử lý chuỗi và văn bản rất mạnh mẽ mà bất cứ ngôn ngữ lập trình hiện đại nào cũng hỗ trợ. Hãy cùng tìm hiểu cách thức sử dụng RegExp trong JavaScript qua phần hướng dẫn của anh Quy từ Nâu Studio.
Leave a Reply