(TTT) Nhằm lưu lại làm tư liệu cũng như thúc đẩy trao đổi kiến thức giữa những thành viên Nâu với cộng đồng, chúng tôi đã ghi hình lại những buổi huấn luyện, thuyết trình của nhóm và sẽ lần lượt biên tập và tải lên trên kênh YouTube của Nâu tại: https://www.youtube.com/naustudio

Và đây là một trong những bài thuyết trình mở đầu cho một loạt các video mà chúng tôi sẽ tải lên trong thời gian sắp tới:

"Kinh nghiệm người dùng (User eXperience) là gì?

Có rất nhiều định nghĩa theo từng lĩnh vực hoạt động khác nhau. Tôi chỉ muốn tập trung và gói gọn chia sẻ ở lĩnh vực công nghệ. Do vậy, kinh nghiệm người dùng có thể hiểu là sự đúc kết giữa con người khi tương tác với công nghệ, hay nói cách khác là sự trải nghiệm của người dùng khi sử dụng thiết kế của sản phẩm, và kinh nghiệm mà con người có được khi tương tác với sản phẩm đó.

Nó có thể là sự tương tác từ cái ly, cây cưa hoặc một website, hay cao hơn nữa là kinh nghiệm tương tác giữa con người với viện bảo tàng hoặc sân bay.

Ngày nay, chúng ta không chỉ tập trung đơn thuần vào công nghệ và tính năng hay sản phẩm mà chúng ta cần tạo ra và xây dựng một hệ thống để đưa kinh nghiệm người dùng, cùng sự trải nghiệm đến một tầm cao mới.

Bài nói chuyện chia sẻ một mảng trong chủ đề Kinh Nghiệm Người Dùng - đó là khái niệm về kinh nghiệm của người sử dụng sản phẩm, cũng có thể hiểu như một sản phẩm."
Long Bui


Leave a Reply